ล่องแพเขื่อนภูมิพนธ์ จ.ตาก ล่องแพ ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพตาก ล่องแพดอยเต่า ล่องแพเชียงใหม่ ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล
   
 
Untitled Document

การท่องเที่ยวทะเลสาบแม่ปิงนั้น แพทิพย์ธารา ทัวร์ ได้มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวทางน้ำหลากรูปแบบระยะใกล้ ระยะกลางและระยะไกลสุดถึงเขตดอยเต่าจ.เชียงใหม่ การล่องทะเลสาบแม่ปิง เป็นการล่องแพจากหน้าเขื่อนภูมิพลเพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ ลักษณะของทะเลสาบแม่ปิงจะเป็นอ่างน้ำกว้างใหญ่สลับกับช่วงที่เป็นช่องแคบ ช่วงที่เป็นอ่างน้ำใหญ่มีสี่บริเวณใหญ่ๆ นับจากเหนือเขื่อนขึ้นไปคือ อ่าง 1 อ่าง 2 อ่าง 3 และอ่างสุดท้ายคืออ่างดอยเต่าสำหรับการท่องเทียวนั้นเราแบ่งออกเป็นช่วงตามระยะทางการเดินทางได้ 3 ระยะด้วยกัน ดังนี้


ระยะ เวลาลงแพ สถานที่ พื้นที่

ใกล้

12.00-16.00  น.

เกาะวาเลนไทน์ ระยะทาง 20 ก.ม.

 

อ่าง 1-2

กลาง

07.00-12.00  น.

ถ้ำโยคี   เขาคันเบ็ด  ปากเรียก  ระยะทาง 40 ก.ม.

อ่าง   3

ไกล

06.00-08.00  น.

แก่งสร้อย   บ้านก้อ  ดอยเต่า  ระยะทาง 207 ก.ม.

อ่าง 4อัตราค่าบริการ...แพทิพย์ธาราทัวร์พร้อมอาหาร

ระยะ  

สถานที่

อาหาร

ค่าบริการ/ท่าน

หมายเหตุ

ระยะใกล้
เกาะพุทธบาทเขาหนาม
เกาะวาเลนไทน์

3  มื้อ
500.-
25 ท่านขึ้นไป
 
ระยะกลาง
สโมงนาค
3  มื้อ
800.-
25 ท่านขึ้นไป
ถ้ำโยคี , ผาแตง, บ่อลม
3  มื้อ
800.-
25 ท่านขึ้นไป
เขาคันเบ็ด
3  มื้อ
900.-
25 ท่านขึ้นไป
ปากเรียก
4  มื้อ
1,000.-
30 ท่านขึ้นไป
ระยะไกล
แก่งสร้อย
5  มื้อ
1,400.-
40 ท่านขึ้นไป
บ้านก้อ จ.ลำพูน
5  มื้อ
1,500.-
40 ท่านขึ้นไป
ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
5  มื้อ
1,600.-
40 ท่านขึ้นไป

 

ทัวร์ระยะใกล.....สู่เกาะวาเลนไทน์

เวลา

รายละเอียด

วันแรก

 

13.30  น.

เมืื่อคณะทัวร์พร้อมแล้วเแพเริ่มออกจากเขื่อนภูมิพล มุ่งหน้าสู่เกาะเวลานไทน์ ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง อิ่มอร่อยกับส้มตำบุฟเฟ่ ในแบบฉบับของท่านเองค่ะ

15.00  น.

เดินทางสู่เกาะวาเลนไทน์ บริการอาหารว่างพิเศษอีกหนึ่งมื้อค่ะ กิจกรรมเล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา ร้องคาราโอเกะ   เราจะพักแรมกันที่นี้ค่ะ

18.00  น.
บริการอาหารเย็นแสนอร่อย  ร่วมสนุกกับกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ  ดิสโก้เทค (ต้องการนักร้อง,คาบาเร่โชว์ คณะทัวร์แจ้งเราล่วงหน้านะค่ะ)
21.30  น.
บริการข้าวต้มกระดูกอ่อนทรงเครื่อง อีกหนึ่งมื้อค่ะ

24.00  น.

ราตรีสวัสดิ์ งดใช้เครื่องเสียง แต่สามารถนั่งดื่มต่อได้กับบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งคืนค่ะ (เครื่องปั่นไฟยังทำงานปกติค่ะ)

วันที่สอง

 

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ กับบรรยากาศหมอกคลุมแม่น้ำยามเช้า เย็นสบายๆ รับอรุญด้วยกาแฟ โอวัลติน ขนมปังกันค่ะ

07.00 น.
แพเริ่มออกเดินทางจากเกาะวาเลนไทน์ สู่เกาะพุทธบาทเขาหนาม

07.30  น.

เดินทางสู่พุทธบาทเขาหนาม ขึ้นไหว้พระพุธบาท สักการะเจ้าแม่กวนอิม สัมผัสทัศนียภาพบนเกาะที่แสนงดงามกันค่ะ

08.30  น.

ลงแพเติมพลัง รับประทานอาหารเช้าก่อนออกเดินทางค่ะ

09.30  น.
เดินทางสู่ท่าเรือเขื่อนภูมิพล   เตรียมเก็บสัมภาระ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะค่ะ


ทัวร์ระยะกลาง .....สู่ เขาคันเบ็ด


เวลา

รายละเอียด

วันแรก

 

12.30  น.

เมืื่่่อคณะทัวร์พร้อมแล้วเแพเริ่มออกจากเขื่อนภูมิพล มุ่งหน้าสู่เขาคันเบ็ด ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง อิ่มอร่อยกับส้มตำบุฟเฟ่ ตลอดเส้นทาง

15.00  น.

บริการอาหารว่างพิเศษอีกหนึ่งมื้อค่ะ กิจกรรมร้องคาราโอเกะ ดึ่มด่ำกับธรรมชาติตลอดเส้นทาง

16.30  น.
เดินทางถึงเขาคันเบ็ด กิจกรรมเล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา ร้องคาราโอเกะ   เราจะพักแรมกันที่นี้ค่ะ
18.30  น.
บริการอาหารเย็นแสนอร่อย  ร่วมสนุกกับกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ  ดิสโก้เทค (ต้องการนักร้อง,คาบาเร่โชว์ คณะทัวร์แจ้งเราล่วงหน้านะค่ะ)
21.30  น.
บริการข้าวต้มกระดูกอ่อนทรงเครื่อง อีกหนึ่งมื้อค่ะ
24.00  น.
ราตรีสวัสดิ์ งดใช้เครื่องเสียง แต่สามารถนั่งดื่มต่อได้กับบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งคืนค่ะ (เครื่องปั่นไฟยังทำงานปกติค่ะ)

วันที่สอง

 

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ กับบรรยากาศหมอกคลุมแม่น้ำยามเช้า เย็นสบายๆ รับอรุญด้วยกาแฟ โอวัลติน ขนมปังกันค่ะ

07.00 น.
แพเริ่มออกเดินทางจากเขาคนเบ็ด สู่เกาะพุทธบาทเขาหนาม
08.00 น.
บริการอาหารเช้าแสนอร่อยกันค่ะ
09.30  น.
เดินทางสู่พุทธบาทเขาหนาม ขึ้นไหว้พระพุธบาท สักการะเจ้าแม่กวนอิม สัมผัสทัศนียภาพบนเกาะที่แสนงดงามกันค่ะ

10.30  น.

ลงแพ เดินทางสู่ท่าเรือเขื่อนภูมิพล   เตรียมเก็บสัมภาระ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะค่ะ


ทัวร์ระยะไกล .....สู่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ มีทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่องหรือเฉพาะเที่ยวขึ้นอย่างเดียว


เวลา

รายละเอียด

วันแรก
 

07.00  น.

พร้อมกันบนแพ ที่ท่าเรือเขื่อนภูมิพล   อุ่นเครื่องกับอาหารเช้าบนแพ

07.30  น.

แพเริ่มออกเดินทางจากเขื่อนภูมิพล   แวะชมพุทธบาทเขาหนาม  ผ่านดอยพ่อหลวง

10.00  น.

สายๆบริการอาหารว่าง ส้มตำบุฟเฟ่ ผ่านเขาคันเบ็ด  ท่าฮ้าว

12.00  น.

บริการอาหารเที่ยง   ผ่านปากแยกสบตื๋น  (สามารถเล่นน้ำบริเวณนี้)   ผ่านผาปลิ้น  ผาอาบนาง

 15.00  น.

บริการว่าง ส้มตำบุฟเฟ่ , ข้าวเหนียว, ยำหมูย่าง

17.00  น.
แวะนมัสการพระธาตุแก่งสร้อย

18.00  น.

แพเริ่มออกจากวัดพระธาตุแก่งสร้อย

18.30  น.

บริการอาหารเย็น   แวะชม/ผ่านถ้ำช้างร้อง  เดินทางผ่านผานางแมว  อูมปาด น้ำตกน้อยใหญ่ริมทาง และร่วมสนุกกิจกรรมต่าง ๆ บนแพ อาทิ ร้องคาราโอเกะ เธค (นักร้อง, โชว์คาบาเร่ คณะทัวร์แจ้งล่วงหน้า)

21.30  น.

พักยกกับอาหารรอบดึกอร่อยๆ   ด้วยข้าวต้มทรงเครื่อง กับบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านท่าก้อ จ.ลำพูน

24.00  น.

ราตรีสวัสกับเสียงเพลง   คาราโอเกะ  ดิสโก้เทค ท่านสามารถนั่งดื่มต่อได้ตลอดเส้นทางถึงดอยเต่า

วันที่สอง

 

06.00  น.
อรุณสวัสดิ์ที่ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ รับอรุญด้วยกาแฟ โอวัลติน ขนมปังกันค่ะ ชมวิถีชีวิตชาวประมงริมทาง

07.00  น.

เติมพลังกับอาหารเช้าแสนอร่อย เตรียมเก็บสัมภาระจากแพขึ้นรถ  

08.00  น.

แพส่งคณะทัวร์ ถึงท่าเรือ ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางต่อโดยสวัสดิภาพนะค่ะ

*** โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความพร้อมของคณะทัวร์ของท่านเอง กรุณาแจ้งทางแพเราทุกครั้งกรณีเปลี่ยนแปลงโปรแกรมนะค่ะ

*** เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎและร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ปิง ทางแพของดใช้เครื่องเสียงที่เวลา 24.00น.นะค่ะ

*** โดยปกติ คณะทัวร์มักจะลงแพทิพย์ธารา ทัวร์ จากเขื่อนภูมิพล แล้วให้รถไปรอรับที่ อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อท่องเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือต่อ

*** กิจกรรมที่จัดไว้ในทุกโปรแกรม : คาราโอเกะ  ดิสโก้เทค กิจกรรมพายเรือ ตกปลา เล่นน้ำ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ส้มตำบุฟเฟ่ บริการฟรี ตลอดเส้นทาง ค่ะ
 

อัพเดต : 4 ส.ค. 51 by webmaster

อัพเดต : 21 ก.พ. 55 by webmaster

 

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
651284

webmaster