ล่องแพเขื่อนภูมิพนธ์ จ.ตาก ล่องแพ ล่องแพเขื่อนภูมิพล ล่องแพตาก ล่องแพดอยเต่า ล่องแพเชียงใหม่ ล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล
   
 
ล่องแพ ตาก เขื่อนภูมิพล เกาะวาเลนไทน์ แก่งสร้อย ท่าก้อ ลี้ ลำพูน ดอยเต่า เชียงใหม่

เขื่อนภูมิพล(เขื่อนยันฮี)

         เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดิมนั้นชื่อเขื่อนยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านได้พระราชทานพระปรมาภิไธย ให้เป็นชื่อเขื่อนว่า ' เขื่อนภูมิพล' เขื่อนภูมิพลสร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้ว อ.สามเงา จ.ตาก จัดเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่และสูงที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ยังผลประโยชน์มากมายรวมถึง ทำให้เกิดทะเลสาบน้ำจืดที่สวยงาม นั่นคือ ทะเลสาบแม่ปิง ที่ซึ่งมีบริเวณครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 จังหวัด ด้วยกัน นั้นคือ จ.ตาก จ.ลำพูน และจ.เชียงใหม่ รวมพื้นที่กักเก็บน้ำทั้งสิ้น 13,462 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร จากอ.สามเงาจุดตั้งเขื่อนไปจดบ้านวังลุง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

อัพเดต : 23 ต.ค. 51 by webmaster

เกาะพระพุทธบาทเขาหนาม

         เกาะพระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางน้ำอยู่ห่างจากหน้าเขื่อนประมาณ 6 ก.ม. ท่านสามารถเดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท และทำบุญบนเกาะได้ บน เกาะท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบแม่ปิงเป็นมุมกว้าง บนวัดมีพุทธสถานให้นมัสการหลายจุด มีเสาอโศกจำลอง ตามตำนานสร้างโดย พระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเป็นเครื่องบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเครื่องแสดงถึงการหยุดทำสงครามทางโลก แต่มาทำสงครามทางธรรมของพระเจ้าอโศกมหาราช ชาวล้านนาเชื่อกันว่า หากใช้มือโอบรอบเสาก็จะมีโชคลาภและอยู่เย็นเป็นสุข

อัพเดต : 23 ต.ค. 51 by webmaster

เกาะวาเลนไทน์

         เกาะวาเลนไทน์หรือเกาะดอยลานเกาะที่เต็มไปด้วยตำนานแห่งความรักของ หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรัก เกาะวาเลนไทน์เป็นเกาะที่มีมุมสงบหลบลม มีหาดทรายให้เล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากหน้าเขื่อนออกไปราว 20 ก.ม. บรรยากาศยามเย็นชวนให้หลงไหลเป็นอย่างยิ่ง จากตำนานแห่งความรักและการเปิดเกาะในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อจากเกาะดอยลาน มาเป็นเกาะวาเลนไทน์

อัพเดต : 23 ต.ค. 51 by webmaster

เขาพ่อหลวงทุ่งจ๊ะ์

         ลักษณะเป็นเขายาว เป็นที่สิงสทิตย์ของดวงวิญญาณพ่อหลวงทุ่งจ๊ะ ซึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวประมง เรือ-แพและชาวบ้านทั่วไป เชื่อกันว่าขอพรหรือบนบาน มักสัมฤทธิ์ผลนักแล ลักษณะของเขาจะเป็นถ่ำยาวปากถ่ำอยู่ทางทิศตะวันออก เชื่อกันว่าหากเป็นผู้มีบุญสูงจะมองเห็นภาพของโขลงช้างแม่ลูกคู่หนึ่งเป็นลวดลายอยู่ด้านข้าง ของถ่ำ์

อัพเดต : 21 ก.พ. 52 by webmaster

ถ่ำพระบาทท่าฮ้าว

         เป็นเป็นถ้ำที่เพิ่งค้นพบขึ้นมาใหม่ มีลักษณะปากถ้ำแคบสามารถเดินลอดผ่านได้ทีละคน แต่เมื่อเข้าไปภายในถ้ำแล้วเราจะพบกับความสวบงาม ของหินงอกหินย้อย ที่สวยงามเป็นอย่างมาก ภายในถ้ำจะมีลักษณะเป็นโถงใหญ่จำนวนสองห้อง ข้างในจะมีลำธารเล็กๆไหลผ่าน จากการสำรวจพบโบราณวัตถุ เป็นเครื่องปั้นดินเผา มีอายุประมาณ 200 ปี นับเป็นถ้ำที่มีความสมบูรณของธรรมชาติอยู่มาก

อัพเดต : 23 ต.ค. 51 by webmaster

เขาคันเบ็ด

         ลักษณะเป็นเขาหินตั้งสูงเป็นสง่า ตามตำนานแห่งลำน้ำปิงเชื่อว่าเป็นคันเป็ด ที่กลายเป็นหินของทหาร ในขบวนของพระนางจามเทวี เมื่อครั้งเสด็จไปคลลองเมืองหริภูญไชย ปักไว้หาปลาเพื่อถวายพระกระยาหารแด่พระองค์ บริเวณนี้เป็นเหล่งที่มีปลาฉุกชุมมาก เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ตกปลาสำหรับผู้ที่หลงไหลในกีฬาตกปลาเป็นอย่างมาก

อัพเดต : 21 ก.พ. 52 by webmaster

วัดพระธาตุแก่งสร้อย

         แก่งสร้อยหรือเมืองสร้อยเป็นเมืองหน้าด่านของอนาจักรล้านนาในสมัยโบราณ จากการสำรวจทางโบราณสถาณและโบราณวัตถุเชื่อว่ามีอายุมากกว่า 1200  ปี สร้างขึ้นในสมัยเมืองหริกุญชัย โดยพระนางจามเทวี ปัจจุบันร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ของเมืองสร้อยจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด เหลือไว้แต่องค์พระธาตุแก่งสร้อยให้พุทธศาสนิกชน้ ได้สักระบูชาซึ่งในเดือน มีนาคมของทุกๆปี  จะมีประเพณีขึ้นธาตุแก่งสร้อย ซึ่งจะมี พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาสักระและเข้าร่วมประเพณีสืบชะตาหลวง โดยทางวัดยังคงรักษาประเพณีดั่งเดิมไว้ทั้งหมดอีกทั้งยังมีการละเล่นพื้นบ้านที่หาชม ได้ยาก โดยเฉพาะการร้องเพลงซอที่เป็นเพลงพื้นเมืองของชาวล้านนาคล้ายๆกับเพลงฉ่อย ของทางภาคกลาง ซึ่งหาชมได้ยากมากในปัจจุบัน

อัพเดต : 15 ก.ค. 52 by webmaster

ถ่ำช้างร้อง

         ลักษณะเป็นถ่ำโถงกว้างขนาดประมาณ 50 ตารางเมตร ภายในถ่ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากอีกทั้งยังมีีเรือนไม้สักทองอยู่ภายในถ่ำ เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นพลับพลาที่ประทับขององค์พระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งเสด็จปราบอริราชศัตรู หัวเมืองเชียงใหม่ ที่เรียกว่าถ่ำช้างร้องตามตำนานกล่าวว่า ในขณะเสด็จขึ้นไปครองมืองหริภูญไชย ขบวนของพระนางจามเทวี ได้แวะพักที่ถ่ำแห่งนี้ เกิดอัศจรรย์โขลงช้างจำนวนมากหมอบก้มและแผดร้องด้วยเสียงที่ชื่นชมในพระบารมีของพระองค์ ยังความปราบปลื้มกับข้าราชบริภารเป็นอย่างมาก

อัพเดต : 25 ก.พ. 52 by webmaster

ท่าก้อ จ.ลำพูน

         ท่าก้อ ตั้งอยู่ใน อ. ลี้ จ. ลำพูน เป็นอีกหนึ่งเส้นทางของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นเหนือ โดยต้องการผ่าน จ.ลำพูน เพื่อสักการะ พระบรมธาตุต่างๆ ใน จ.ลำพูน เช่น พระบรมธาตุหริูภูุญไชย อีกทั้ง ท่าก้อ ยังเป็นท่าเรือสำคัณอีกแห่งหนึ่งในสมัยอณาจักรล้านนาโบราณ ตามประวัติพระนางจามเทวี ใช้ท่าก้อแห่งนี้เป็นทางผ่านขึ้นไปยังนครหริภูญไชย จ.ลำพูน

อัพเดต : 05 ส.ค.. 52 by webmaster

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

         อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เดิมชื่อว่า อุทยานแห่งชาติแม่หาด  - แม่ก้อ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่า และพันธุ์ไม้เป็นจำนวนมาก มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักจะเข้าเยี่ยมชมธรรมชาติภายในอุทยานก่อนการลงแพ หรือขึ้นแพ ที่ท่าก้อ จ.ลำพูน เพื่อท่องเที่ยวต่อสถานที่อื่นๆต่อไป ซึ่งภายในอุทยานยังมีน้ำตกก้อหลวง ถ่ำยางวี ซึ่งเป็นถ่ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก และใครที่ชื่นชมการส่องศึกษานก ภายในอุทยานก็เป็นแหล่งที่อยู่ของนกนานาชนิดให้ได้ศึกษากัน (อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โทร.053-546336 (VoIP), 053-51800, 053-51903)

อัพเดต : 05 ส.ค.. 52 by webmaster

ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

    

         ดอยเต่าเป็นอำเภอเล็กๆ อยู่ใน จ.เชียงใหม่ การก่อสร้างเขื่อนภูมิพล มีผลทำให้มีพื้นที่ของทะเลสาบแม่ปิงจาก จ.ตาก ยาวขึ้นมาถึง จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดทะเลสาบแม่ปิงอ่างสุดท้ายที่ อ.ดอยเต่า ลักษณะของทะเลสาบดอยเต่า เป็นอ่างขนาดใหญ่ ผิวน้ำสีฟ้าเรียบสงบแสนกว้างใหญ่ กับท้องฟ้าสีครามสวยใส ที่ๆซึ่งมนุษย์และธรรมชาติได้บรรจงรังสรรร่วมกันได้อย่างลงตัว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือต่อ โดยระหว่างเส้นทาง ดอยเต่า ถึง ตัวเมืองเชียงใหม่ ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายอย่างเช่น วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่เตี๊ยะ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง และที่สำคัญคือ อุทยานแห่งชาติิดอยอินทนนท์ หรือในทางกลับกันนักท่องเที่ยวอาจใช้เส้นทางนี้ในการพักผ่อนเยี่ยมชมธรรมชาติ หลังจากท่องเที่ยวทางภาคเหนือมาเป็นการพักผ่อนสบายๆด้วยการล่องแพชมธรรมชาติ จาก ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ แล้วขึ้นท่าที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ก็ได้ค่ะ แพเรามีบริการทั้งขาขึ้นและล่องค่ะ

อัพเดต : 05 ส.ค.. 52 by webmaster

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
700602

webmaster